نمایی از سنگ و محیط کارخانه

نمایی از سنگ و محیط کارخانه سنگبری پنج تن مهندس برنایی
نمایی از سنگ و محیط کارخانه

نمایی از سنگ و محیط کارخانه

سنگ مرمریت گندمک تیشه ای به جهت ایجاد اصطکاک بالا بواسطه تیشه شدن میزان لغزندگی را به حداقل رسانده و از این نظر جهت محوطه سازی، پیاده راه سازی، فرش پارکینگ و... بسیار مناسب است تولید این سنگ به صورت طولی و حکمی از ابعاد 60 سانتی متر تا 20 سانتی متر با ضخامت های متنوع امکان پذیر است. فرش ریز بار آن به جهت قیمت مناسب بسیار مقرون بصرفه بوده و همچنین دست مهندس معمار جهت ایده های طراحی بسیار باز می باشد

کارخانه سنگبری پنج تن تولید کننده سنگ مرمریت گندمک تیشه ای در شیراز و بزرگترین پخش عمده کننده انواع سنگ مرمریت گندمک تیشه ای در جنوب کشور

سنگ گندمک

سنگ مرودشت

سنگ صادراتی ایرانی

سنگ مرودشت چرمی

سنگ صادراتی ایرانی

نمایی از سنگ و محیط کارخانه
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت