تولید سنگ مرودشت بوشهمر چرمی

تولید سنگ مرودشت بوشهمر چرمی صادراتی کارخانه سنگبری پنج تن
تولید سنگ مرودشت بوشهمر چرمی

تولید سنگ مرودشت بوشهمر چرمی

تولید سنگ مرودشت بوشهمر چرمی که به نام سندپلاست چرمی و سندبلاست چرمی نیز خوانده می شود.

این روش تولید سنگ چرمی نسبت به روش قبل که با فرچه برس سیمی در ابتدای خط تولید چرمی استفاده می‌شد، تفاوت دارد، بدین صورت که، ابتدا سنگ بوشهمر یا همان سندپلاست می شود و سپس روی سطح آن چرمی می‌شود.مزیت این روش چرمی:

 

مزیت این روش چرمی:

1- نسبت به فرآوری چرمی نسبت به قبل جدید تر و مدرن تر می باشد

2- سطح سنگ دارای پستی و بلندی نرمی می باشد

3- پیشنهاد عالی جهت پروژه هایی که به سنگ با بافت مدرن نیاز دارندکارخانه سنگبری پنج تن برنائی تولید کننده سنگ مرودشت بوشهمر چرمی

 بوشهمر چرمی

 بوش همر چرمی

 سنگ چرمی

 سنگ مرودشت چرمی

 سنگ مدرن

 کارخانه سنگبری پنج تن

 

سنگ مرودشت

سنگمرودشت چرمی

تولید سنگ مرودشت چرمی صادراتی

تولید سنگ مرودشت بوشهمر چرمی
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت