محوطه سازی با سنگ گندمک شیراز

محوطه سازی با سنگ گندمک شیراز با جلوگیری از لغزندگی
محوطه سازی با سنگ گندمک شیراز

محوطه سازی با سنگ گندمک شیراز

 محوطه سازی با  سنگ گندمک شیراز به صورت  تیشه به منظور جلوگیری از لغزندگی استفاده از  سنگ گندمک تیشه در  سنگ فرش پارکینگ، محوطه سازی حیاط و... در پروژه های  لاکچری بسیار متداول است.بسیار جالب است که استفاده از طراحی در  سنگ ارزان قیمت گندمک موجب شده است که از این سنگ در  پروژه های لاکچری در مناطق شمالی و غربی تهران در کنار دیگر  سنگ لاکچری گران قیمت استفاده شود. کارخانه سنگبری پنج تن

محوطه سازی با سنگ گندمک شیراز
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت