سنگ لب استخری

سنگ لب استخری جهت انتخاب سنگ لب و اطراف استخر
سنگ لب استخری

سنگ لب استخری

 سنگ لب استخری جهت انتخاب سنگ لب و اطراف استخر مواردی چون: عدم لغزندگی استحکام کاربردی بودن زیبایی قابلیت ضخیم بری قابلیت تولید عرض 60 عدم تخلخل و خلل و فرج عدم پوکی سنگ اهمیت دارد. سنگ های مرمریت به جهت داشتن شرایط فوق و همچنین، تیشه پذیری و یا سندپلاست بوشهر پذیری مطلوب میباشند. مناسبترین سنگ جهت استفاده در محیط پیرامون استخر: سنگ گندمک سنگ طوسی ارسنجان می‌باشند. کارخانه سنگبری پنج تن

سنگ لب استخری
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت