سنگ فرش شاهچراغ سنگ مرمریت گندمک تیشه

کار سنگ فرش شاهچراغ سنگ مرمریت گندمک تیشه در صحن مطهر شاهچراغ
سنگ فرش شاهچراغ سنگ مرمریت گندمک تیشه

سنگ فرش شاهچراغ سنگ مرمریت گندمک تیشه

سنگ مرمریت گندمک تیشه

محل اجرا: صحن حرم مطهر شاهچراغ رنگ گرم

سنگ مرمریت گندمک به خوبی در عکس مشخص است و از آنجا که صحن محل عبور و مرور زوار بسیار است،

سنگ تیشه ای کاربرد خود را به جهت ازبین بردن لغزندگی به خوبی نشان داده است به جرات میتوان گفت که سنگ تیشه ای و سنگ بوش همر ، سنگ سندپلاست مناسبترین سنگ جهت محوطه سازیست.

سنگ فرش شاهچراغ سنگ مرمریت گندمک تیشه
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت