تقدیرنامه شرکت مرتفع ساز آینده از کارخانه سنگبری پنج تن

تقدیرنامه شرکت مرتفع ساز آینده از مدیرعامل متعهد و وظیفه شناس کارخانه سنگبری پنج تن جناب آقای مهندس امیر برنائی
تقدیرنامه شرکت مرتفع ساز آینده از کارخانه سنگبری پنج تن

تقدیرنامه شرکت مرتفع ساز آینده از کارخانه سنگبری پنج تن

تقدیر نامه مدیرعامل متعهد و وظیفه شناس کارخانه سنگبری پنج تن جناب آقای مهندس امیر برنائی در عصر حاضر و در دنیای پر رقابت اقتصاد امروز کیفیت معنایی بس ژرف تر و دامنه ای بسیار مبسوط تر از مرغوبیت داشته و مسایل متعددی از جمله چرخه ی حیات محصول، تامین خواست مشتریان، ارزانی و فراوانی و حتی اخلاق را در بر می گیرد. بنابراین، کیفیت جامع، زمینه ساز تعالی خواهدبود. از اینکه در کمال دقت و جدیت نسبت به رعایت ابعاد کیفیت شامل زیبایی کالا، دوام، کارآیی، سلامت و مرغوبیت کالا و نیز تسریع در زمان دسترسی به کالا، نو آوری و خلاقیت در تولید محصولات خود تلاشهای شایسته ای مبذول داشته اید؛ به رسم نکوداشت، این لوح تقدیر، تقدیم محضر گرانقدرتان می گردد. با امید به اینکه، با حداکثر توانمندی ها و برخورد هوشمندانه در جهت پیشبرد اهداف کمی و کیفی فعالیت خود، شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش آن واحد فعال و خوش نام بوده؛ و همچون گذشته ، از این اصل پایدار، پاسداری و مراقبت فرمایید. مدیریت شرکت مرتفع ساز آینده

تقدیر نامه مدیرعامل متعهد و وظیفه شناس کارخانه سنگبری پنج تن جناب آقای مهندس امیر برنائی
تقدیرنامه شرکت مرتفع ساز آینده از کارخانه سنگبری پنج تن
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت