تقدیرنامه تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان

لوح تقدیر مشاور تخصصی سنگ ساختمانی پروژه برج پارسیان توسط شرکت تعاونی مسکن پارسیان
تقدیرنامه تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان

تقدیرنامه تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان

لوح تقدیر مشاور تخصصی سنگ ساختمانی پروژه برج پارسیان توسط شرکت تعاونی مسکن پارسیان از مدیریت کارخانه سنگبری پنج تن، مهندس امیر برنائی: جناب آقای مهندس امیر برنائی مدیریت محترم کارخانه سنگبری پنج تن همت استوار و کار ماندگار جناب عالی در امر مشاور تخصصی سنگ ساختمانی پروژه برج پارسیان که سبب افزایش عملکرد، زیبایی بصری، دوام و کاهش هزینه خرید گردید، موجب تقدیر بسیار است، از همین رو به رسم تقدیر و تشکر این لوح سپاس به حضورتان تقدیم می گردد. امید است خدمات ارزنده جناب عالی که نقش ممتازی در پیشبرد اهداف شرکت تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان داشته، مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد توفیق روز افزون حضرت عالی را در سایر حرف از خداوند منان خواستاریم.

تقدریرنامه تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان

تقدیرنامه تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت