تقدیرنامه تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان

تقدیرنامه به عنوان سرپرست دفتر فنی پروژه برج پارسیان
تقدیرنامه تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان

تقدیرنامه تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان

متن تقدیر نامه به عنوان سرپرست دفتر فنی پروژه برج پارسیان :: جناب آقای مهندس امیر برنائی نظر به احساس مسئولیت، وظیفه شناسی و دلسوزی جنابعالی، که حاکی از وجدان کاری و انضباط کاری و اجتماعی شماست و نیز همکاری به عنوان سرپرست محترم دفتر فنی پروژه برج پارسیان در پیشبرد اهداف این شرکت به مصداق آیه شریفه « من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » صادقانه ترین تقدیر خود را از عملکرد مجموعه منسجم و پاسخگو و متعهد شما اعلام داشته و امیدوارم در همه عرصه های زندگی موفق و پیروز باشید. تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان

تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان

تقدیرنامه تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه گاز پارسیان
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت