سنگ مرمریت گندمک سندپلاست بوشهمر

کارخانه سنگبری و تولید سنگ مرمریت گندمک سندپلاست بوشهمر شیراز
سنگ مرمریت گندمک سندپلاست بوشهمر

سنگ مرمریت گندمک سندپلاست بوشهمر

سنگ مرمریت گندمک سندپلاست، بوشهمر، فلیم به جهت ایجاد اصطکاک بالا بواسطه سندپلاست بوشهمر شدن میزان لغزندگی را به حداقل رسانده و از این نظر جهت محوطه سازی، پیاده راه سازی، فرش پارکینگ و... بسیار مناسب است تولید این سنگ مرمریت گندمک سندپلاست بوشهمر به صورت طولی و حکمی از ابعاد 60 سانتی متر تا 20 سانتی متر با ضخامت های متنوع امکان پذیر است. فرش ریز بار آن به جهت قیمت مناسب بسیار مقرون بصرفه بوده و همچنین دست مهندس معمار جهت ایده های طراحی بسیار باز می باشد

سنگ مرمریت گندمک سندپلاست بوشهمر
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت