سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان سندپلاست بوشهمر

کارخانه سنگبری تولید سنگ مرمریت طوسی پر طاووسی ارسنجان در شیراز
سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان سندپلاست بوشهمر

سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان سندپلاست بوشهمر

سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان جهت مصارف فرشی, نما , پله , محوطه و... در ابعاد طولی , حکمی ,ضخیم بری , با صیقل پذیری مطلوب

سنگ مرمریت طوسی پر طاووسی ارسنجان

کاربرد سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان : فرشی ، نما ، پله ، دکوراسیون داخلی ، فضای سبز به صورت لنداسکیپت و لند آرت

 

روش های فراوری سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان در کارخانه سنگبری : بوش همر / سند پلاست / بوشهمر / سوزنی ، تیشه ، صیقل / سابیده / سائیده / مالون / بادبر

نوع سنگ : سنگ ماربل / سنگ مرمریت

سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان سندپلاست بوشهمر
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت