انواع سنگ گندمک و کاربد آنها

معرفی سنگ های گندمک و نوع کاربرد در نماها و مکان های مختلف
انواع سنگ گندمک و کاربد آنها

انواع سنگ گندمک و کاربد آنها

نام سنگ : سنگ مرمریت گندمک گندمی بادبر مالون شیراز فارس

جهت: نما، محوطه سازی، رمپ، بام سبز و...

سنگ مرمریت گندمک گندمی بادبر

نام متعارف سنگ گندمک : سنگ گندمک شیراز, سنگ گندمک فارس, سنگ مرمریت گندمی, سنگ مرمریت گندمک, سنگ مرمریت گندمک تیشه, سنگ مرمریت گندمک صیقلی, سنگ مرمریت گندمک سابیده , سنگ مرمریت گندمک سندپلاست , سنگ مرمریت گندمک بوشهمر, سنگ مرمریت گندمک بوش همر, سنگ مرمریت گندمک بادبر , سنگ مرمریت گندمک مالون

کاربرد سنگ گندمک : برای مصارف : فرشی , نما ، پله, دکوراسیون داخلی , فضای سبز

نمای مدرن با سنگ مرمریت گندمک بادبر مالون شیراز

نمای مدرن با سنگ مرمریت گندمک بادبر مالون شیراز

انواع سنگ گندمک و کاربد آنها
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت