سنگ گندمک بوشهمر چرمی

خصوصیات بارز فرآوری سنگ گندمک بوشهمر چرمی
سنگ گندمک بوشهمر چرمی

سنگ گندمک بوشهمر چرمی

سنگ گندمک بوشهمر چرمی دارای رنگی گرم و جذب کننده می باشد،از خصوصیات بارز فرآوری بوشهمر چرمی بر روی سنگ ساختمانی این است که سنگ علاوه بر عدم لغزندگی، جرمگیر هم نیست که به همین دلیل گزینه مطلوبی به عنوان سنگفرش در محوطه سازی به حساب می آید.

همچنین به دلیل پستی و بلندی که به واسطه بوشهمر چرمی شدن بر سطح سنگ اتفاق میافتد با پردازش نور بر سطح سنگ نما ی ساختمان بسیار جذاب می شود.

چون سنگ گندمک از جنس مرمریت می باشد بنابر این نسبت به سنگهای چرمی تراورتن ارجهیت و مقاومت بسیار بالاتری دارد

 

کارخانه سنگبری پنج تن bornastone.com تولید کننده سنگ گندمک در شیراز و تولید کننده سنگ مرودشت در شیراز

سنگ گندمک بوشهمر چرمی
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت