سنگ لایم استون مرودشت شیراز،بوشهمر چرمی

اگر بدنبال بافتی جدید بر روی سطح سنگ میباشید، بهترین گزینه فرآوری بوشهمر چرمی میباشد، در این فرآوری سطح سنگ علارقم داشتن پستی و بلندی کنترل شده، دارای نرمی خاصی می باشد
سنگ لایم استون مرودشت شیراز،بوشهمر چرمی

سنگ لایم استون مرودشت شیراز،بوشهمر چرمی

سنگ لایم استون مرودشت شیراز،بوشهمر چرمی
کد محصول : 36

اگر بدنبال بافتی جدید بر روی سطح سنگ میباشید، بهترین گزینه فرآوری بوشهمر چرمی مرودشت شیراز میباشد، در این فرآوری سطح سنگ علارقم داشتن پستی و بلندی کنترل شده، دارای نرمی خاصی می باشد

آنچه که به طور معمول از سنگ چرمی مرودشت شیراز دیده ایم سوراخ یا خط هایی بر روی سطح سنگ می باشد که روی آن نرم شده است، اما در روش جدید چرمی که بوشهمر چرمی نامیده می شود ابتدا سطح سنگ مرودشت شیراز را به وسیله دستگاه بوشهمر یا سندپلاست پرداخت می کنند و سپس با فرمولی خاص سطح نهایی سنگ را چرمی می کنند که خروجی نهایی سنگ، سنگ بوشهمر چرمی مرودشت شیراز می باشد.

تفاوت روش جدید بوشهمر چرمی با سنگهای چرمی قدیمی در این است که: در این روش خط های ناهمگون و نامرتب که به وسیله فرچه برس سیمی ایجاد می شد از بین رفته و بجای آن از فرآوری بوشهمر سندپلاست استفاده می شود که پستی و بلندی کنترل شده و تقریبا منظم تری را بر روی سطح سنگ ایجاد می کند، در انتها نیز سطح نرم و زیبایی بر روی سنگ نمایان است

یکی از بهترین سنگ ها جهت فرآوری بوشهمر چرمی سنگ لایم استون مرودشت می باشد، به علت سفید بودن، ارزان بودن و همچنین ایجاد بافت بوشهمر چرمی بر روی سنگ لایم استون مرودشت، این سنگ بسیار پر استقبال است

 

سنگ لایم استون مرودشت شیراز, سنگ سفید مرودشت شیراز, سنگ چرمی مرودشت شیراز, سنگ بوشهمر چرمی مرودشت شیراز, سنگ چرمی سفید مرودشت شیراز, سنگ مرودشت, سنگ فرش مرودشت شیراز, سنگ حکمی مرودشت شیراز, سنگ مرودشت شیراز


.:: اطلاعات تکمیلی

کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت