فیلم کارخانه

مجموعه فیلم های کارخانه سنگبری پنج تن
فیلم کارخانه

فیلم کارخانه

جهت مشاهده فیلم روش فرآوری سندپلاست یا بوشهمر یا تیشه سوزنی روی لینک http://www.bornastone.com/post.aspx?id=39 کلیک فرمایید

جهت مشاهده فیلم روش فرآوری تیشه ای روی لینک http://www.bornastone.com/post.aspx?id=41 کلیک فرمایید

جهت مشاهده فیلم بارگیری سنگ گندمک شیراز جهت صادرات روی لینک http://www.bornastone.com/post.aspx?id=42 کلیک فرمایید

جهت مشاهده فیلم بازگیری سنگ لایم استون صادراتی روی لینک http://www.bornastone.com/post.aspx?id=43 کلیک فرمایید

کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت