تفاوت فرآوری سنگ سندپلاست، بوشهمر، تیشه سوزنی

گاها مشاهده میشود که برخی از مشتریان در زمان خرید سنگ بوشهمر در بردن نام این نوع فرآوری بر روی سنگ اطلاع دقیقی از نام آن ندارند و پرسیده میشود
تفاوت فرآوری سنگ سندپلاست، بوشهمر، تیشه سوزنی

تفاوت فرآوری سنگ سندپلاست، بوشهمر، تیشه سوزنی

تفاوت سندپلاست، سندپلاست، بوش همر، تیشه سوزنی بر روی سنگ

گاها مشاهده میشود که برخی از مشتریان در زمان خرید سنگ بوشهمر در بردن نام این نوع فرآوری بر روی سنگ اطلاع دقیقی از نام آن ندارند و پرسیده میشود که با توجه به شباهت فرآوری سندپلاست، سندپلاست، بوش همر، تیشه سوزنی بر روی سنگ چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟

 

  در پاسخ به تمامی مشترین عزیز عرض میشود:

هیچ گونه تفاوتی میان فرآوری سنگ به صورت بوشهمر، سندپلاست، تیشه سوزنی، سندبلاست وجود ندارد و تمامی آنها تشابه اسمی میباشد، البته لازم به توضیح است که در زبان فارسی به آن سندپلاست گفته میشود و در بعضی از محاوره های عامیانه به طور ناصحیح سندبلاست میگویند. معنی انگلیسی دستگاهی که با آن سنگ را سندپلاست میکنند نیز بوشهمر میباشد، کلمه تیشه سوزنی نیز به علت شکل سوزنی که بعد از سندپلاست شدن سنگ به خود میگیرد بدین نام میخوانند.

 

:کلماتی که معمولا مشتریان عزیز طی مراجعه و یا تماس جهت خرید سنگ سندپلاست نام میبرند به شرح ذیل است

سنگ مرمریت گندمک چهل طولی سندپلاست، سنگ مرمریت گندمک 40*40 بوش همر، سنگ طوسی ارسنجان بوشهر، سنگ طوسی ارسنجان، سنگ لایم استون بوشهمر، سنگ مرودشت سندپلاست، سنگ سفید سندپلاست، سنگ سفید بوشهمر

سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی, قیمت سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی, سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی شیراز, سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی چیست, سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی اصفهان, کارخانه سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی, صنایع سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی, خرید سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی شیراز ارسنجان, قیمت تراورتن سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی, خرید و فروش و تولید و فراوری سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی شیراز, سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی شیراز, سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی شیراز ارسنجان کارخانه پنج تن, کارخانه سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی شیراز, معدن سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی شیراز ارسنجان, نمای سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی شیراز, نمونه کار سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی شیراز, کارخانه سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی شیراز, تعرفه قیمت سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی شیراز, خرید سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی شیراز

تفاوت فرآوری سنگ سندپلاست، بوشهمر، تیشه سوزنی
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت