قیمت سنگ گندمک

نرخ نامه قیمت سنگ گندمک شیراز ، مناسبترین قیمت سنگ گندمک را فقط از ما بخواهید, قیمت سنگ مرمریت گندمک شیراز, خرید سنگ مرمریت گندمک شیراز
قیمت سنگ گندمک

قیمت سنگ گندمک

نرخ نامه سنگ, قیمت سنگ گندمک و قیمت سنگ طوسی ارسنجان

نرخ نامه سنگ, قیمت سنگ گندمک و قیمت سنگ طوسی ارسنجان

قیمت های زیر بر اساس نرخ نامه رسمی اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش ارائه میگردد

با توجه به تولید انبوه و تخصصی کارخانه سنگبری پنج تن در تولید سنگ مرمریت گندمک شیراز و طوسی ارسنجان

مناسبترین قیمت ها را از طریق تماس تلفنی از ما بگیرید

قیمت فروش ما قیمت نرخ نامه اتحادیه از 99/07/01 ضخامت نوع سنگ ردیف
 جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1500000 1/7 سنگ گندمک طولی تیشه ای،سندپلاست بوش همر، صیقلی 1
 جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1700000 1/7 سنگ گندمک 40*40 2
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1000000 1/7 سنگ گندمک فرشی 20*40 / 30*30 /30*40 3
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 2150000 3 سنگ گندمک پله طولی 4
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 2500000 3 سنگ گندمک عرض 50 سانتی متر 5
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 2700000 3 سنگ گندمک عرض 60 سانتی متر 6
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1500000 3 سنگ گندمک فرشی 20*40 / 30*30 /30*40 7
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 2700000 4 سنگ گندمک پله طولی 8
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 3000000 4 سنگ گندمک عرض 50 سانتی متر 9
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 3300000 4 سنگ گندمک عرض 60 سانتی متر 10
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1100000 4 سنگ گندمک بادبر 15*30 11
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1300000 4 سنگ گندمک بادبر طولی 12
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1000000 1/7 سنگ طوسی ارسنجان طولی تیشه ای 13
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1100000 1/7 سنگ طوسی ارسنجان طولی سندپلاست بوش همر و صیقلی 14
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1800000 3 سنگ طوسی ارسنجان پله 15
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 2200000 4 سنگ طوسی ارسنجان پله 16
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 900000 4 سنگ طوسی ارسنجان بادبر 15*30 17
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1000000 4 سنگ طوسی ارسنجان بادبر طولی 18
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 1750000 1/7 سنگ لایم استون مرودشت / سنگ سفید شیراز صیقلی، بوش همر سندپلاست، چرمی، ساب صفر هند 19
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 2500000 3 سنگ لایم استون مرودشت / سنگ سفید شیراز صیقلی، بوش همر سندپلاست، چرمی، ساب صفر هند 20
  جهت کسب مناسبترین قیمت با ما تماس بگیرید 09174131482 3000000 4 سنگ لایم استون مرودشت / سنگ سفید شیراز صیقلی، بوش همر سندپلاست، چرمی، ساب صفر هند 21

سنگ گندمک, قیمت سنگ گندمک, سنگ گندمک شیراز, سنگ گندمک چیست, سنگ گندمک اصفهان, کارخانه سنگ گندمک, صنایع سنگ گندمک, خرید سنگ گندمک شیراز ارسنجان, قیمت تراورتن گندمک, خرید و فروش و تولید و فراوری سنگ گندمک شیراز, سنگ گندمک شیراز, سنگ گندمک شیراز ارسنجان کارخانه پنج تن, کارخانه سنگ گندمک شیراز, معدن سنگ گندمک شیراز ارسنجان, نمای سنگ گندمک شیراز, نمونه کار سنگ گندمک شیراز, کارخانه سنگ گندمک شیراز, تعرفه قیمت سنگ گندمک شیراز, خرید سنگ گندمک شیراز

قیمت سنگ گندمک
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت