سپید سنگ

منظور از سپید سنگ نام معدن سنگ لایم استون مرودشت شیراز می باشد که معمولا با نام سنگ مرودشت شیراز معرفی میشود
سپید سنگ

سپید سنگ

سپید سنگ یا سنگ مرودشت

سپید سنگ نام معدن سنگ لایم استون مرودشت می باشد. معدن سپید سنگ در شهرستان مرودشت در اطراف شیراز می باشد.

از آنجا که معدن سنگ سپید سنگ در نزدیکی شیراز می باشد، سنگ سپید سنگ مرودشت، سنگ شیراز نیز نامیده می شود. معمولا قیمت سنگ تمام شده لایم استون مرودشت یا همان سنگ شیراز با توجه به نزدیکی به شیراز در شیراز قیمت مناسبتری نسبت به شهر های دیگر دارد.

گرچه سنگ مرودشت را کمتر با نام معدن آن که سپید سنگ میباشد میشناسند، اما به جهت آشنایی شما مخاطب گرامی اطلاعات کامل سنگ سفید مرودشت در این خبر ذکر می شود.

معدن سپید سنگ یا همان سنگ لایم استون مرودشت دارای درجه و سورت بندی متفاوتی می باشد. سنگ های استخراجی از معدن سپید سنگ به طور کلی دو نوع سفید و گلدار پرطاووسی می باشد.

هر دو نوع سنگ سپید سنگ مرودشت یا همان سنگ مرودشت از نظر جنسیت سنگ لایم استون میباشند اما از نظر قیمت، سنگ مرودشت گلدار که با نام سنگ مرودشت پرطاووسی نیز نامیده میشود از قیمت کمتری نسبت به سنگ سفید مرودشت برخوردار است

سپید سنگ, سنگ مرودشت, سنگ گودزرشک, سنگ کرم شیراز, سنگ لایم استون, لایم استون مرودشت, سنگ لایم استون سفید مرودشت, سنگ لایم استون بوشهمر مرودشت شیراز, سنگ لایم استون بادبر مرودشت شیراز, سنگ لایم استون تیشه مرودشت شیراز, سنگ لایم استون بوش همر مرودشت شیراز, سنگ لایم استون سندپلاست مرودشت شیراز, سنگ لایم استون ساب صفر مرودشت شیراز, سنگ لایم استون سابیده صیقل مرودشت شیراز

سپید سنگ
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت