سنگ سندبلاست

از نظر ضاهری فرآوری سنگ سندبلاست یا همان سندپلاست خلل و فرج و بافت ایجاد شده بر روی سطح سنگ است.
سنگ سندبلاست

سنگ سندبلاست

سنگ سندبلاست

سنگ سندبلاست همان سنگ سندپلاست است که بطور اشتباه و عامیانه سنگ سندبلاست نامیده می شود. پس از آنکه اشتباه عامیانه سنگ سندبلاست ذکر شد، نوبت به توضیح درباره این روش فرآوری سنک میرسد.

آنچه که از سندبلاست دیده ایم پاشش ماسه با فشار هوا بر سطح سنگ می باشد که بطور کلی در ایران بسیار کم مرسوم بوده است و استفاده از سندبلاست  سنگ فقط جهت طراحی در دکوراسیون و یا سنگ قبر می باشد.

از نظر ضاهری فرآوری سنگ سندبلاست یا همان سندپلاست ایجاد خلل و فرج و بافت بر روی سطح سنگ نظیر سنگ مرمریت گندمک سندبلاست ( سنگ مرمریت گندمک سندپلاست)، سنگ مرمریت طوسی ارسنجان سندبلاست ( سنگ مرمریت طوسی ارسنجان سندپلاست) و سنگ لایم استون مرودشت سندبلاست ( سنگ لایم استون مرودشت سندپلاست) می باشد.

از آنجا که فرآوری ساب صیقلی بر روی سطح سنگ بسیار رایج است، بنابراین استفاده از سنگ سندبلاست یا همان سنگ سندپلاست نما و یا محوطه سازی ساختمان را بسیار متمایز و شیک نشان میدهد.

سنگ سندبلاست
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت