کیفیت فرآوری سنگ مرودشت

کیفیت فرآوری سنگ مرودشت در کارخانه سنگ پنج تن
کیفیت فرآوری سنگ مرودشت

کیفیت فرآوری سنگ مرودشت

کیفیت فرآوری سنگ مرودشت در کارخانه سنگ پنج تن

ضخامت سنگ ساختمانى تولیدی در این کارخانه بر خلاف خیلی از کارخانه ها که ۱.۴ سانتی متر است، مقدار ۱.۷ سانتی متر فرآوری می شود که علاوه بر افزایش مقاومت در زمان اسکپ زدن پشت سنگ نیز بسیار مناسب است

با توجه به بروز بودن دستگاه های کارخانه سنگ های تولیدی از تلورانس ضخامتی مناسبی برخوردار است.

 سنگ مرودشت از نوع سنگ لایمستون می‌باشد که همچون سنگ تراورتن برای نمای رومی و همچنین نمای مدرن بسیار پرکاربرد است.

 سنگ نما ساختمان

 سنگ نما رومی

 سنگ سفید

 ساختمانسازی

 

کارخانه سنگبری پنج تن bornastone.com تولید کننده سنگ گندمک در شیراز و تولید کننده سنگ مرودشت در شیراز

کیفیت فرآوری سنگ مرودشت
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت