سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان

سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی

سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی

سنگ طوسی ارسنجان بوشهمر چرمی فرآوری جدیدتری نسبت به تیشه ای، صیقلی و بوشهمر است. در این فرآوری سنگ درعین آنکه سطح سنگ سخت و زبر است اما بسیار لطیف و نرم است
سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان بوشهمر, سندپلاست

سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان بوشهمر, سندپلاست

سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان بوشهمر, سندپلاست
سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان بادبر, مالون

سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان بادبر, مالون

سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان بادبر, مالون
سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان تیشه

سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان تیشه

سنگ مرمریت طوسی پرطاووسی ارسنجان تیشه
کارخانه سنگبری پنج تن سنگ گندمک شیراز و سنگ مرودشت